Start Praca magisterska

Praca magisterska w ZDCh UJ

 

Studenci realizujący pracę magisterską w Zakładzie Dydaktyki Chemii muszą obowiązkowo wybrać profil kształcenia zgodny z programem studiów oraz zaliczyć (w trakcie I i II roku) obowiązkowy blok zajęć z Dydaktyki chemii składający się z kursów:

- Biochemia w programach szkolnych,
- Metody aktywizujące w nauczaniu chemii,
- Pomiar dydaktyczny,
- Technika eksperymentu dydaktycznego.


Ponadto:

- Seminarium magisterskie,
- Opracowanie i obrona pracy magisterskiej.

Punkty ECTS uzyskane podczas wymienionych kursów są punktami tzw. „chemicznymi”, z tego powodu studenci realizujący pracę magisterską w Zakładzie Dydaktyki Chemii mogą pomniejszyć liczbę zajęć w obrębie macierzystego panelu o wybrane kursy.
Kursy te mogą wybierać wszyscy studenci, a punkty ECTS zdobyte podczas tych kursów są honorowane w rocznym rozliczeniu.

Od roku 1983 w Zakładzie Dydaktyki Chemii wykonano ponad 130 prac magisterskich. Niektóre z nich posłużyły jako podstawa do opracowań wykonywanych w Zakładzie, a autorzy prac dyplomowych zostali współautorami opracowań. 
Opublikowane prace magisterskie

 

Gorzkie są korzenie edukacji,
ale jaki słodki jest jej owoc.

Arystoteles


Zobacz ciekawe doświadczenia na naszym wideoblogu: